Služby

Studie

Jednoduchá dokumentace určená pro zjištění proveditelnosti a rozsahu stavebního záměru.

Projektové dokumentace

Kompletní vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení nebo realizování sportovní stavby dle požadavků zákazníka.

Autorský dozor

Dohled pověřené osoby nad stavbou v rámci autorského dozoru v souladu s projektovou dokumentací a nastavenými parametry.

Odborné poradenství

Poskytnutí odborných informací ve věci financování, přípravy, zadání zakázky a ostatních záležitostí týkajících se sportovních projektů.