Studie

Prvotním podnětem je záměr investora /zákazníka/ na vybudování nového sportoviště ve vybrané lokalitě. K potřebě nové stavby sportovišť je investor dlouhodobě přesvědčen a obvykle má jasnou představu o účelu a typu sportoviště.


Naším úkolem je pak vést odborně klienta k výsledné variantě, v průběhu konzultací, osobní prohlídky na místě uvažované stavby lze dosáhnout návrhu a schválení optimální varianty typu a velikosti sportoviště z hlediska funkčnosti, reálných podmínek stavby a představy investora.


Výsledkem je předání Studie proveditelnosti s hlavními situačními výstupy, nastíněním technického řešení a předpokládanou výší investice.