Projektové dokumentace

Projektová dokumentace je vyhotovena dle požadavku příslušného stavebního úřadu o stavebním řízení dané stavby podle typu a zařazení
Projektová dokumentace pro společné povolení je sestavena dle požadavků Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace staveb a Vyhlášky č. 62/2013, kterou se mění stávající vyhláška – Příloha č. 8 dokumentace pro vydání společného povolení