Odborné poradenství

Žádosti o dotační tituly

Při projekční činnosti lze typově určit obsah projektu pro případný dotační titul, vycházeno z předchozích zkušeností a zvyklostí. V této oblasti spolupracujeme s odbornými firmami, se kterými se již daný typ projektu konzultuje a nastaví kritéria pro vhodné zařazení k dotační problematice.