Autorský dozor

Po úspěšném výběru zhotovitele stavby jsme připraveni vám nabídnout další asistenci a dozor nad realizací stavby v souladu s předanou projektovou dokumentací a dodržení všech technických parametrů nastavených a odsouhlasených v projektu .
Autorský dozor provádí pověřený pracovník, odsouhlasuje případné úpravy a změny, vyvolané nečekanými okolnostmi při realizaci díla.